Rodbehandling

I nogle tilfælde er vores eneste måde at behandle smerter fra følsomme eller revnede tænder at fjerne nerven – selvfølgelig under optimal bedøvelse

Vi kan også være nødt til at lave en rodbehandling, hvis din tand har været udsat for et slag, som har skadet nerven.

Endelig kan det være nødvendigt at rodbehandle en tand, selvom den ikke giver symptomer. Det sker ikke helt sjældent at en kronisk betændelse, som har været helt smertefri, viser sig tilfældigt ved en røntgenundersøgelse. Behandling af dette er nødvendigt og nye undersøgelser har vist, at det er af meget stor betydning for din generelle sundhed.

Ubehandlede tænder med kronisk betændelse kan inden visse operationer kræves fjernet før indgrebet, idet de udgør en risiko for komplikationer, i form af spredning af betændelsen.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan man ofte opleve lette, forbigående smerter. Hvis smerten ikke forsvinder igen – så kontakt os.

En rodbehandlet tand er altid en svækket tand, og undersøgelser viser, at der er stor risiko for, at en rodbehandlet tand revner og i værste fald mistes. Derfor er det som hovedregel hensigtsmæssigt at forstærke en rodbehandlet tand med en krone, for at sikre tanden et langt liv.