Forventninger til dig

Medicinliste:

Når du kommer på klinikken første gang, må du gerne medbringe en medicinliste, eller en ny hvis der fremover sker ændringer i din medicin.

Afbud:

Vi forventer, at du giver besked i god tid, – dog senest dagen før kl. 12.00, hvis du melder afbud til aftalte tider. Dette giver os de bedste betingelser for at give tiden til en anden patient, der måske er i nød.

Udeblivelse:

Møder du ikke op til en aftalt tid, har vi ret til et honorar fastsat af Den offentlige Sygesikring og Dansk Tandlægeforening. Da der er betydelige omkostninger ved en “tom stol”, vil du modtage en regning på udeblivelse fra aftalt tid.

Forsinkelse:

Akutte patienter kan være årsag til, at vores tidsplan bliver forsinket og patienter med bookede tider må derfor forvente lidt forsinkelse. Vi beder derfor om din forståelse for dette. Du kunne jo selv engang få brug for akut smertebehandling. Er vi meget forsinkede, prøver vi, så vidt det er muligt, at orientere dig på forhånd.

Vi forventer, at du betaler din regning efter endt behandling. Vi tager imod Dankort og kontanter.